Základním posláním a cílem spolku je mapování historie regionu podél řeky Sázavy, vývoje řemesel, podnikání a kultury včetně publikování výstupů a prezentace aktivit.

K  naplnění svého cíle Historický klub z. s. zejména:

  1. aktivně podporuje uměleckou činnost a propaguje kulturní obraz regionu, zejména prosazováním a rozvojem regionálních tradic, zvyklostí a cestovního ruchu;
  2. zpracovává studie, publikuje a prezentuje informace veřejnosti v oblasti historie, kultury a podnikání, a to jak formou bezplatného poradenství a konzultací, tak formou tištěných a multimediálních materiálů
  3. vydává publikace tematicky odpovídající cílům spolku;
  4. v oblasti činnosti provozované Historický klub z. s. chrání práva svých členů a  zastupuje je ve vztahu k jiným subjektům a organizacím, jakož i ve vztahu ke státním orgánům a dalším institucím, fyzickým i právnickým osobám
  5. v přístupu k nabízeným službám vždy zachovává princip rovnosti, svou činnost uskutečňuje pro všechny za stejných podmínek a bez diskriminace;
  6. spolupracuje s ostatními zájmovými spolky a jinými organizacemi a orgány, působícími v české republice i v zahraničí, zejména s kulturními organizacemi, vzdělávacími institucemi a územně samosprávnými celky;
  7. pořádá kulturní akce, výstavy, mimoškolní výchovné a vzdělávací akce, kurzy, přednášky.